Tänk på...

Vaccination

Aktuella vaccinationer av era hundar. 

Försäkring

Tillse att era hundar har ett fullgott försäkringsskydd. Kan räcka med hemförsäkring men tänk då på att det oftast är bara ansvarsdelen som gäller.

BESÖK

OBS! Vi tar inte emot obokade besök pga hänsyn till hundarna, eftersom det kan skapa onödig oro för en del av dem. Ring eller smsa och kom överens om lämplig besökstid.